Pallotyni

Pallotyni

Pallotyni

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe APOSTOLOS jest instytucją kościelną, prowadzoną przez Księży Pallotynów z Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), założone przez św. Wincentego Pallotiego w Rzymie w roku 1835, prowadzi różne formy działalności apostolskiej w celu ożywiania wiary wśród wszystkich ludzi. Prowadzimy apostolstwo poprzez prasę i książkę (wydawnictwa i drukarnie), dzieła charytatywne, prace parafialną, pracujemy na misjach na wszystkich kontynentach i w ten sposób pragniemy odpowiadać na potrzeby ludzi, Ojca Świętego i Kościoła. Jedną z form naszej pracy apostolskiej mającej na celu rozbudzenie, ożywianie i pogłębianie wiary wśród wszystkich ludzi jest Duszpasterstwo Pielgrzymkowe. Ma ono pomóc w przeżyciu doświadczenia Boga, tam gdzie Jego obecność na ziemi zaznaczyła się w szczególny sposób. Czynimy to poprzez kontakt z miejscami świętymi, modlitwę, Mszę św., spotkanie z duszpasterzem.

Pragniemy, aby pielgrzym w czasie pielgrzymki miał przede wszystkim czas na spotkanie z Bogiem uobecnionym w modlitwie, drugim człowieku i otaczającym świecie.

Dołącz do nas do facebooka !
DOŁĄCZ DO NAS