Joanna

Witam serdecznie


Byłam uczestnikiem pielgrzymki do Ziemi Świętej z biurem Apostolos w dniach 13-20 października. Minął już ponad miesiąc od powrotu a ja ciągle jestem w „aurze” tamtych dni.

Naszym przewodnikiem świeckim była pani Magdalena Bamberska a przewodnikiem duchowym ksiądz Marek Kożak.

Pani Magdalena to urzekająca osoba, pełna naturalnego piękna i osobistego uroku. Nieustannie, dyskretnie ale uważnie troszczyła się o nasze bezpieczeństwo (38 osób!), co nie jest proste wśród tłumów ludzi i w pośpiechu.

Z wielkim zaangażowaniem, szczegółowo opowiadała nam długą historię narodu wybranego oraz wydarzeń które działy się na Ziemi Świętej przez wieki. Razem z księdzem Markiem ujmująco i naturalnie, w prostych, mądrych słowach tłumaczyli nam Pismo Święte.

Zarówno homilie księdza Marka, który do nas po prostu mówił a nie przemawiał, jak i rozważania pani Magdaleny odnoszące się do Pisma Świętego były szczerze poruszające.

Myślę, że to także za ich przyczyną ta pielgrzymka była bogatsza, jakby jeszcze pełniejsza.

Każdemu uczestnikowi wyjazdów z biurem Apostolos (oby było ich jak najwięcej) życzę takiego kolorytu wrażeń, radości i wzruszeń ile mi dane było przeżyć podczas tamtych dni oraz spotkania z panią Magdaleną i księdzem Markiem.

Za pośrednictwem biura Apostolos chciałabym wyrazić swoje najszczersze dla nich uznanie i podziękowanie.

Dołącz do nas do facebooka !
DOŁĄCZ DO NAS